Koetoiminta

Hyvät SEK:n jäsenet

Koska yhdistyksemme jäsenistä suurin osa kuuluu mannermaisten kanakoirien harrastajiin, on ehkä syytä myös selvittää englantilaisten koirien kokeiden kulkua niiltä osin, joilta ne poikkeavat mannermaisten vastaavista kokeista, joten tässä tarjoan Teille osin kantapäänkin kautta hankittuja kokemuksia ja havaintoja. Koekausi on vasta muutaman vuoden ollut mahdollista rauhoitusaikana. Tämä johtui siitä, että I. luokan palkintoon vaadittiin pudotus. Nykyisin tunturikokeita lukuun ottamatta lokakuun jälkeen ei kokeita tavallisesti enää ole.

Koelajit, joita ovat:
kenttä- ( KAKE), tunturi- ( KATU) ja metsäkokeet (KAME) sekä Kultamalja-, Derby-, Elit- ja Kenttien Voittajakilpailut. Näistä kokeista metsäkokeet muistuttavat KAER kokeita ja muut poikkeavat pääasiassa siinä, että niissä koirat ja ohjaajat ovat suorittamassa koeosuuttaan pareittain.

Kokeissa arvioidaan koirien metsästysinto, linnunlöytökyky, lintutyö, tyyli, opetuksen vastaanottokyky ja luonne maastossa olevalla luonnonvaraisella tai villiintyneellä riistalinnulla. Kiinnostus muuhun riistaan tai sen takaa-ajo johtaa nopeasti kilpailureissun päättymiseen.

Riistatilanteissa ohjaaja ampuu aina ensin ja sitten tarvittaessa pyöveli. Ammunta on suoritettava oikeasta ammunta-asennosta ja oikealta etäisyydeltä.

Parikilpailut
Pareittain kilpailtaessa (muut paitsi KAME) tulee koiran löytää maastosta riistaa ennen kilpakumppaniaan. Tehokkuus, eli toistuvasti lintujen ottaminen hakueriensä aikana on erityinen ansio. Toistuvat törmäykset, tuloksettomat seisonnat, lintujen menetykset paritoverille, myötätuulikäännökset ja erityisesti väliinjättämiset ovat kielteisiä tekijöitä. Samoin koiran rodunomainen tyyli vaikuttaa lopputulokseen.

Koira, joka "häviää" jatkuvasti linnut paritoverilleen voi näin joutua palaamaan kotiin ilman tulosta, vaikka suorituksessa ei muita virheitä juurikaan olisi. Tässä korostuu koiran kyky löytää riistaa nopeasti ja edetä varmasti seisonnalle.

Hakuerän aikana koira ei saa häiritä toista havaitsemaansa selkeästi seisovaa koiraa. Oma-aloitteinen, näköhavaintoon välittömästi perustuva paikalleen jäykistyminen eli säestys on erityinen ansio. Eteneminen paritoverin etupuolelle, vaikka seisonta osoittautuisikin tyhjäksi, johtaa yleensä kotimatkan alkamiseen.

Arvioitavana ei ole yksin koira vaan koko Egipage eli ohjaaja ja koira. Tuomari arvostelee parin yhteistyötä koko koesuorituksen ajan. Tässä otetaan huomioon myös ohjaajien herrasmiesmäinen käyttäytyminen.

Voittajaluokka
Voiko voittajaluokassa selvitä, saatuaan AVO:ssa sattuma ykkösen?

Kun koira on saavuttanut AVO I palkinnon ja nousee voittajaluokkaan on sen osoitettava kuuluvansa myös sinne. Mikäli koira ei voittajaluokassa kilpaillessaan saavuta tulosta kahdeksassa perättäisessä koitoksessa on edessä armoton paluu takaisen avoimeen luokkaan. Näin varmistetaan, ettei pelkällä onnettaren suosiolla edetä vaativan harrastuksen parissa.

Arvostelu
Koiran arvostelu tapahtuu aina tuomarin tai hänen valtuuttamansa apuhenkilön (aspirantin) havaintojen perusteella, joten arvostelu on aina tuomarin subjektiivinen näkemys ja perustuu hänen vapaaseen harkintaan.

Nuorten luokassa ja avoimessa luokassa käytetään laatuarvostelua ja annetaan niin monta ensimmäistä, toista ja kolmatta palkintoa kuin koirien suoritukset edellyttävät.

Kilpailuluokissa käytetään järjestysarvostelua ja voidaan jakaa yksi 1., 2., 3., 4. ja 5. palkinto. Kilpailuluokissa tuomari voi rajoittaa palkintojen lukumäärää. 1. palkintoa ei kuitenkaan voida pidättää, mikäli luokassa jokin koira on palkinnon arvoinen. Tuomari voi voittajaluokan 1. palkinnon saajalle lisäksi antaa sertifikaatin, jos tuomari pitää koiran suoritusta käyttövalion arvoisena.

Hakuerän arvostelu päättyy laatuluokissa kytkemiseen ja kilpailuluokissa kytkemiskäskyyn.

Palkitseminen
Tuomariohjeissa palkitsemisesta on säädetty seuraavaa:

Palkitsemisessa on sen lisäksi, mitä kanakoirien metsästyskokeiden säännöissä ja näissä tuomarin ohjeissa kohdassa 1. on sanottu, otettava huomioon seuraavaa:
Nuorten luokka
Nuorten luokassa ei lintua pudoteta eikä vaadita noutoa.
Avoin luokka
Avoimessa luokassa on koiran ensimmäisen palkinnon saadakseen myös tehtävä täydellinen lintutyö, johon kuuluu linnun pudotus ja sen nouto. Metsäkokeessa ensimmäisen palkinnon voi saada myös kahdella (2) vastaavanlaatuisella lintutyöllä ja noudolla (1).
Toisen palkinnon saadakseen on koiralla oltava hyväksyttävä lintutyö ja nouto. Kolmannen palkinnon saadakseen on koiralla oltava lintutyö ja sen on osoitettava olevansa metsästyskelpoinen.
Voittajaluokka
Voittajaluokan ensimmäiseen palkintoon ja sertifikaattiin on koiralle pyrittävä saamaan täydellinen lintutyö. Voittajaluokan kilvoittelussa viisi finaalin jäljellä olevaa koiraa eivät pääsääntöisesti enää menetä palkintoaan, vaan sijoittuvat suoritustensa mukaisesti 1., 2., 3., 4. tai 5. palkinnolle, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että koiralla on kyseisessä kokeessa palkintoon oikeuttava lintutyö.

Lopuksi
Kokeisiin voi osallistua myös kaikki seisovat koirarodut, jotka arvostellaan yhtenäisten kriteerien perusteella, joten eikun harrastamaan.

Kari

 

Takaisin


[Pääsivu|Toiminta|Kalenteri|Kuvagalleria|Toimihenkilöt|SEK 20 vuotta|Palkitut|Liity Jäseneksi|Ilmoitukset|Linkkisivu]


2001-2002 © TT Lipponen