Vesi-ja jälkityökoe - säännöt

Vesi-ja jälkityökoe

Vesityö:

Yleisö voi myös viihtyä vesityökokeissa. Vesityön tarkoitus on kokeilla koiran veteenmenohalukkuutta, ohjattuvuutta, riistan löytökykyä ja noutamista vedestä. Noutolintuna käytetään metsästettävää vesilintua.

Yleisiä määräyksiä:

Koiraa ei saa kouluttaa tai uittaa koepaikalla samana päivänä ennen koetta. Suorituspaikalla tuomari osottaa ohjaajalle paikan,josta koira lähetetään,miltä alueelta sitä saa ohjata ja mistä luovutus tapahtuu.Luovutuspaikan on oltava vähintään 5m. vesirajasta.Voittajaluokassa ilmoitetaan lisäksi etsittävään alueen rajat. Veden syvyyden on oltava sellainen,että koira joutuu uimaan vähintään puolet noutoetäisyydestä. Suorituksen alkaessa koiran on istuttava ohjaajan vieressä kytkemättömänä.Ohjaaja saa antaa noutokäskyn vasta tuomarin annettua siihen luvan.Koiraa saa ohjata rannalta käskyin,käsimerkein ja vihellyksin.Esineiden heittäminen koiran ohjaamiseksi tai noutokohteen osoittamiseksi on kielletty. Kaikissa luokissa koiran on halukkaasti ja epäröimättä mentävä veteen.Myös uintitapaan on kiinnitettävä huomiota.

Vedestä noutamista arvostellaan niiden perusteiden mukaan,jotka kohdassa "Nouto" mainitaan.Virheenä pidetään,jos koira enneen noutokohteen luovuttamista ravistaa vettä turkistaan. Tuomarin on osoitettava kokeilemattomille koirille oleskelupaikka,josta ne eivät voi seurata tai häiritä kokeen kulkua.

Vesityön enimmäissuoritusaikaa ei määrätä,mutta tuomarilla on oikeus keskeyttää suoritus katsottuaan koiran toiminnaan niin heikoksi,ettei sitä voi hyväksyä.

Vesityö arvostelu eri luokissa:

Aki Hyvönen arvostelee Vesakon Amigon työskentelyä vesitöissä. Petri Laukkanen ohjaa Amigoa. Nuo.luokassa koiran uitava ja noudettava rannalta avoveteen 10-15 metrin etäisyydelle koiran nähden heitetty noutohde,joka ohjaajan valinnan mukaan voi olla noutolintu tai noutoesine.Heitettäessä ei ammuta.Vain yhden noutokohteen heitto sallitaan.Koiran luvatta lähtö alentaa arvosanaa.Uinti ilman noutokhteen tuomista oikeuttaa enintään arvosanaan 2. Avo-luokassa koiran on noudettava vesilintu,joka heitetään 40-60 metrin etäisyydelle kaislikkoon veteen tai maalle koiralta näkymättämiin.Heiton on tapahduttava sivusuunnassa korkealla siten,että koiralla on mahdollisuus havaita heitto.Heittäjän on oltava näkösuojassa.Heiton korkeimalla kohdalla on ammuttava koiran lähtöpaikalla tuomarin osoittamassa paikassa.Ampujan tulee olla sijoittunut koirasta etuviistoon ja aseen tulee osoittaa heittoalueen suuntaan.Paukkunoutoon lähteneen koiran suoritusta ei hyväksytä.

Voi-luokassa koiran on käskystä etsittävä ja noudettava kaislikkoon veteen tai maalle ilman laukausta 40-60 metrin etäisyydelle heitetty vesilintu:Koira ja ohjaaja eivät saa nähdä heittämistä.Jos kaikille koirille voi-luokassa ei ole omaa kaislikkoaluetta,on kokeen ulkopuolisen koiran annettava ensin hakea koealueella.

Jälkityö:

Jälkityöllä kokeillaan koiran kykyä jäljen perustellaan etsiä ja oma-aloitteesti tuoda ohjaajalle maastossa oleva haavoitettu tai kuollut riistaeläin:

Jälki tehdään vetämällä kuollutta riistalintua tai jänistä ensin suoraan myötätuuleen noin 50 metriä,jonka jälkeen S-kirjaimen muotoon mutkitellen noin 100m leveällä alueella.Jäljen kokonaispituus on yhteensä 300-400 metriä.Jäljen lähtöpaikan ja päätepisteen välinen etäisyys on noin 200-250 metriä.Mutkien tulee olla loivia.Viimeisen suoran on ulotuttava noin kaksinkertaiselle etäisyydelle sivulle,jotta koiran kyky seurata jälkeä voidaan varmasti todeta.Jäljen päähän koloon ,syvennykseen tai pensaan alle tulosuunnassa näkymättömiin sijoitetaan laahattu jälkieläin tai saman lajin toinen yksilö.Jokaiselle osallistuvalle koiralle tehdään oma jälki turvalliselle,vähintään 75 metrin etäisyydelle toisista jäljistä.Koira ei saa nähdä jäljen tekemistä.

Ohjaajalle näytetään jäljen lähtökohta ja suunta.Hän saa kuljettaa koiraa ensimmäiset 50 metriä,mutta sen jälkeen koira laskettavairti ja annettava sen omin päin ilman eri käskyä suorittaa tehtävänsä.Ohjaajan on heti palattava lähtöpaikalle.Jos koiraa käsketään tai se ei ilman ohjausta suorita tehtävää,suoritus hylätään.

Arvostelussa on kiinnitettävä huomiota koiran taitoon käyttää jälkeä hyväkseen jälkieläintäetsiessään.Noutosuoritusta arvostellaan niiden perusteiden mukaan,jotka kohdassa "Nouto" mainitaan.Jälkieläimen kanssa ohjaajan luokse palaavan koiran saa käskeä istumaan ja luovuttamaan.

Jos koira tuomarin kohtuulliseksi katsomassa ajassa ei ole löytänyt jälkieläintä,ei uutta jälkeä tehdä,mutta koe uusitaan siten,että ohjaaja saa ohjata koiran uudelleen jäljelle siten kuin edellä on selostettu.Yrityksiä voi olla enintään kolme.Koiran onnituessa toisella kerralla voidaan sille antaa korkeintaan arvosana 3 ja kolmannella kerralla korkeintaan arvosana 2. Erityisten jäljestämisvaljaiden käyttö koesuorituksessa on kielletty.

Jälkityö

 

Ote Saksanseisojakerho ry:n KAER-kokeiden säännöistä v.1997

 

Takaisin


[Pääsivu|Toiminta|Kalenteri|Kuvagalleria|Toimihenkilöt|SEK 20 vuotta|Palkitut|Liity Jäseneksi|Ilmoitukset|Linkkisivu]


2001-2002 © TT Lipponen